به منظور بهره برداری علمی از کلیه امکانات موجود و مدیریت هوشمند عملیات ، بنیاد شریف اقدام به ایجاد مدیریت بهره برداری در زیرمجموعه خود کرده است . این مدیریت هم اکنون وظیفه نگهداری و بهره برداری از مجموعه ورزشی آبی دانشگاه صنعتی شریف را برعهده دارد و آماده است با بهره گیری از کادر مجرب خود به کلیه نیازهای بهره برداری از مجموعه های ورزشی ، هتل داری ، رستوران داری ، محوطه داری و … دانشگاه و سایر موسسات نیازمند پاسخ گوید .

بنیاد شریف با تشکیل هسته اولیه ای متشکل از صاحب نظران عرصه مدیریت بهره برداری زمینه ارائه خدمات مربوطه مورد نیاز دانشگاه را در حوزه های مختلف تحت نظارت حضرتعالی فراهم آورده است. اهم این خدمات عبارتند از :

 • ارائه خدمات بهره برداری و نت تأسیسات و ساختمان
 • ارائه خدمات مدیریتی چاپ و انتشارات دانشگاه
 • ارائه خدمات بهره برداری و نت فضاها و تأسیسات ورزشی
 • ارائه خدمات بهره برداری و نت فضاها و تأسیسات رفاهی و اقامتی
 • ارائه خدمات بهره برداری و نت خوابگاه ها
 • ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و ایمنی (HSE)
 • ارائه خدمات تأمین و تربیت نیروی انسانی
 • ارائه خدمات امور آشپزخانه و رستوران
 • ارائه خدمات تنظیف و پاکبانی
 • ارائه خدمات محوطه سازی، اجرا و نگهداری فضای سبز
 • ارائه خدمات جنبی امور دانشجویی (پذیرش و اسکان دانشجو، سایر خدمات دانشجویی )
 • برگزاری سمینار و همایش های موضوعی و تخصصی
 • سایر خدمات مورد نیاز دانشگاه

بنیاد این توان را دارد تا ضمن رویه مند نمودن نظام های مربوطه و تعریف و تدوین روش های اجرایی  استاندارد ( SOPs ) در قالب های مختلف زنجیره خدمات فعلی را نیز تکمیل و نقایص احتمالی را مرتفع نماید