حمایت از طرح های تحقیقاتی و کارآفرینی شامل:

  • حمایت از پروژه های تحقیقاتی و فناوری خاص (پایان نامه ها و … )
  • حمایت از استارت آپ های ارزش آفرین و اختراعات
  • حمایت از همایش ها