مشارکت در بورسیه های دانشجویی شامل:

  • حمایت از دانشجویان استعداد درخشان جهت توانمندسازی ایشان
  • حمایت از دانشجویان نیازمند (پرداخت کمک ودیعه مسکن – کمک هزینه تحصیلی – وام قرض الحسنه و …)